Hvorfor investere i Agdir?

Jordas resursser er begrensede, og utsatt for stadig økende press. Norge skal ha evnen til å sikre egen matproduksjon gjennom et sunt og bærekraftig landbruk. Gjennom banebrytende teknologi som gir bedre ressursutnyttelse, bidrar Agdir til at Norge tar en ledende posisjon i utviklingen.

Siden 2017 har vi i Agdir har jobbet for å gjøre landbruket mer bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Vi var først ute i Norge med sensorer som gir konkret innsikt i vekstforholdene både over og under bakken. Dette gir bonden unik støtte til beslutninger knyttet til sin avling. Vi har i dag mange fornøyde kunder spredt utover hele Norge, og har etablert god markedsaksept i primærmarkedet, samt at vi ser mulighetene i for teknologien i flere andre markeder.

Digitalisering av jordbruksnæringen bør være en felles satsing, og teknologien i seg selv er ikke et konkurransefortrinn - men er derimot en utløsende faktor for bedre prosesser, bedre arbeidsflyt, bruk av data og analyser, og god beslutningsstøtte - som i fellesskap er nøkkelen til å hente ut gevinster til alle aktørene i landbruket. Våre løsninger er utviklet og testet for det norske landbruket og egner seg for matproduksjon i dagens og fremtidens klimatiske utfordringer.

Vår visjon: Å skape et mer bærekraftig jordbruk

Det hele startet med en samtale mellom gründerne og en lokal bonde i Agder. Problemstillingen var å finne sammenhengen mellom vekstvilkårene i norsk jordbruk og muligheten til å få kontroll på de kritiske faktorene lufttemperatur, luftfuktighet, jordtemperatur og jordfuktighet. Jordbruket opplever svært variable vekstvilkår på grunn av skiftende klimatiske forhold. Den første spiren til dagens sensorteknologi bygger på nettopp disse problemstillingene som bonden opplever i sin daglige gardsdrift.

Vi har nå en pågående emisjon på Folkeinvest som du kan lese mer om ved å følge linkene under her. Agdir kan bli litt ditt

https://folkeinvest.no/kampanje/agdir-drift-as