Hvorfor investere i Agdir?

I en tid med økende press på selvforsyning og matsikkerhet, er det avgjørende å sikre Norges matproduksjon gjennom et sunt og bærekraftig landbruk. Alle innsatsfaktorer er dyrere, samtidig som jordas ressurser er begrensede. Gjennom banebrytende teknologi som gir bedre ressursutnyttelse og innsikt, bidrar Agdir til at Norge tar en ledende posisjon i utviklingen.

Siden 2017 har vi i Agdir har jobbet for å gjøre landbruket mer bærekraftig, både økonomisk og miljø messig. Vi var først ute i Norge med sensorer som gir konkret innsikt i vekstforholdene både over og under bakken.Samtidig kobler vi sammen værdata og annen relevant kunnskap i en digitalplattform som gir bonden unik støtte til beslutninger knyttet til sin avling. Landbrukets SaaS (software-as-a-service) for norsk matproduksjon.

Politisk sett har myndighetene satt digitalisering av jordbruksnæringen på dagsorden og Agdirs SaaS løsning vil gi bedre prosesser, bedre arbeidsflyt,bruk av data og analyser, og god beslutningsstøtte - som i fellesskap er nøkkelen til å hente ut gevinster til alle aktørene i landbruket. Våre løsninger er utviklet samme med og testet av det norske landbruket og egner seg for matproduksjon i dagens og fremtidens klimatiske utfordringer. Vi opplever en god markeds aksept, og har i dag mange fornøyde kunder spredt utover hele Norge, samtidig som vi etablerer oss i naboland og UK.

Vår visjon: Å skape et mer bærekraftig jordbruk

Det hele startet med en samtale mellom gründerne og en lokal bonde i Agder. Problemstillingen var å finne sammenhengen mellom vekstvilkårene i norsk jordbruk og muligheten til å få kontroll på de kritiske faktorene lufttemperatur, luftfuktighet, jordtemperatur og jordfuktighet. Jordbruket opplever svært variable vekstvilkår på grunn av skiftende klimatiske forhold. Den første spiren til dagens sensorteknologi bygger på nettopp disse problemstillingene som bonden opplever i sin daglige gardsdrift, og som hele verden er avhengige av.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer :)