Med teknologien til Agdir tar jeg gode beslutninger i gardsdriften

Bernhard Arnevik

Jeg har fått muligheten til å teste Agdir over tid. Det beste med denne appen er at jeg får muligheten til å hente ut statistikk, slik at jeg kan se svingninger og trender både når det gjelder fuktighet og temperatur.

Kvaliteten og nytteverdien av resultatene blir bare bedre og bedre, og jeg ser frem til å få mere data over tid, slik at jeg kan sammenlikne tallene med tidligere perioder. Jeg er i en alder hvor jeg er vant til at smarttelefonen ligger i lomma til enhver tid. Tidligere hadde jeg også notatblokka i lomma, for daglig dokumentasjon av gjødselbruk og sprøyting. Nå er alt samlet på ett sted, og det har gjort arbeidsdagen mye enklere.

Full kontroll, uansett hvor du er

Agdir har utviklet en app som gjør det enkelt å sjekke luft- og jordtemperatur, samt luft- og jordfuktighet. For meg er det spesielt nyttig at jeg kan sjekke disse verdiene på leiejordene. De ligger et godt stykke unna, og da er det fint å kunne sitte hjemme – med full kontroll. Det er spesielt i hektiske perioder dette kommer til særlig god nytte, for det er ikke alltid like enkelt å finne tid til inspeksjon av alle jordene. Frigjøring av tid er kostnadseffektivt, og det er fint å få anledning til å bruke dagene på en best mulig måte.

Trygghet for gode beslutninger

Dokumentasjonskravet for oss bønder blir stadig mer krevende og omfattende. Med Agdir i lomma kan jeg krysse av etterhvert som jobben er gjort, og KSL-revisjonen går unna i rekordfart. For meg som driver med produksjon av kål, jordbær, korn, poteter og grønnsaker er målingene jeg får ved bruk av Agdir til stor nytte. Været er i større grad skiftende enn tidligere. Min erfaring er at jeg nå har fått mer trygghet til å ta gode beslutninger. Det er god nok grunn for meg til å anbefale Agdir til alle som driver med jordbruk.

Ta kontakt
Svein Arild Frøshaug
saf@agdir.no913 03 705