Utdanning Mære landbruksskole

Agdir Friland montert i korn hos Klimalandbruk på Mære landbruksskole

Mære landbruksskole er en videregående skole som holder til i Steinkjær, i Trøndelag. Skolen har godt og vel 160 elever per år.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag gjorde i desember 2013 viktige vedtak om videre utvikling ved Mære landbruksskole. Det ble befestet at «Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsingsområde». Gjennom kurs, studieturer, rådgiving og deltakelse i prosjekter skal vi i åra framover bidra til god utvikling på bygdene. Vi har som mål å tilby best mulig kompetanse for de grønne næringene. Hvert år deltar mellom 1000 og 1500 personer på kompetansetiltak i regi av Mære landbruksskole – i tillegg til den generelle utdanningen.

Større krav til kunnskap

De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Vi skal i samarbeid med andre kompetansemiljø være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft.

Agdir sin sensor skal brukes aktivt i undervisningen ved Mære landbruksskole. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og kompetanse om digitale verktøy, og hvordan data kan brukes til å ivareta kvalitet i jordbruket.

Utviklingsleder for Mære landbruksskole, er Tove H. Jystad.

Ta kontakt
Svein Arild Frøshaug
saf@agdir.no913 03 705