Universitetet i Agder masteremne i samskaping i teori og praksis med Agdir som case

Design thinking metodikk står sentralt i mastermenet hos UiA studentene

Universitetet i Agder CoLAB er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og sosial innovasjon.

CoLAB hos Universitetet i Agder (UiA) har som mål å samle innbyggere, studenter, forskere, offentlige og private virksomheter i regionen for å sammen løse samfunnsutfordringer. Dette gjør de gjennom en rekke ulike samarbeidsformer. Agdir ble invitert inn som en konkret case for studentene å kunne jobbe med. 30.august fikk vi bruke formiddagen sammen med masterstudentene på campus.

Fra preik til praksis

Kurset "Samskaping i teori og praksis", handler om å ta fatt i en samfunnsutfordring med et regionalt tilsnitt, sammen med en ekstern aktør f.eks en bedrift. Studentene skal bruke ulike metoder og verktøy, til eksempel heter design thinking for å jobbe frem innsikt og problemstillinger, og å forsøke å finne frem til mulige «løsninger». Disse løsningene vil kunne komme den eksterne bedriften til gode i form av ny innsikt, kunnskap og god tilgang til fersk kompetanse.

Daglig leder Andrè Skoog Bondevik gir en intro til Agdir
Daglig leder Andrè Skoog Bondevik gir en intro

Samfunnet utfordres av nye komplekse problemstillinger som krever nye tilnærminger og tverrfaglig kunnskap. I dette emnet jobber du med kreative, kritiske og samskapende prosesser for å utvikle nye løsninger på aktuelle regionale utfordringer.  

Mikaela Vasstrøm, emneansvarlig for Samskaping - teori i praksis uttaler at "studentene vil få  erfaring i å samarbeide på tvers av ulike fagdisipliner og innsikt i hvordan kunnskapsprosesser kan utformes med eksterne aktører. Man er helt avhengig av at bedrifter som Agdir, stiller seg åpne til å bidra for å skape en relevant kontekst for studentene." Hun legger til at "det kan bidra til å utfordre deres forståelser av bådebærekraft, regional utvikling og teknologi".

Les gjerne mer om studiet her https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/samskaping-teori-i-praksis

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119