NIBIO forskningsprosjektet Arktisk lys

Ulrike Naumann i Tromspotet monterer Agdir Friland

– Å bedre forstå samspillet mellom lyset og temperaturen ved dyrking nord for Polarsirkelen er svært viktig for en fortsatt økning i produksjonen av frukt & grønt i Nord-Norge.

Vi ser at midnattssol og høyere veksttemperatur ved bruk av fiberduk og plasttunneller gir nye utfordringer, både med tanke på næringstilgang og vekstskader. Dette fører til svinn i produksjonen og redusert konkurransekraft, sier prosjektleder Jørgen Mølmann fra NIBIO. I samarbeid med Tromspotet skal de gjennomføre feltforsøk over tre år, i tillegg til forsøk under kontrollerte betingelser i fytotron.

Utvikle nye modeller og systemer

Meteorologiske data kombinert med data for næringsstatus, planteutvikling og avling, vil danne basis for nye temperatur- og daglengdebaserte (‘Helioterme’) døgngradermodeller for kulturene. Dette skal brukes i rådgivning og være grunnlag for nye brukerstyrte systemer med ‘riktig agronomiske tiltak til riktig tid’ for dyrkere i Nord-Norge.

Agdir skal levere sensorer til måling av parametere i luft og jord til bruk i prosjektet, for å sikre oversikt, bidra til datainnsamling over tid, samt mulighet for å rask dele målinger gjennom fremvisning i app og på web.

Prosjektet er 3 årig og startet opp i 2020, og prosjektleder er Jørgen Mølmann, forsker ved NIBIO på Holt.

Heliotermale modeller som skal være et verktøy for avgjørelse av tidspunkt for dukavtaking, for å unngå kvalitetsforringelse av kålrota

Ulrike Naumann ved Tromspotet uttaler at "Vi anlegger mange forsøk i alle kulturer i området, og bildet viser montering av målere for temperatur og jordfuktighet i prosjekt "Arktisk Lys". Her er det sådd og plantet kålrot for studier av avling og kvalitet med bruk av fiberduk. Prosjektet skal også utvikle heliotermale modeller som skal være et verktøy for avgjørelse av tidspunkt for dukavtaking, for å unngå kvalitetsforringelse av kålrota. Prosjektet er et samarbeid mellom Tromspotet, NIBIO Holt i Tromsø og NLR Nord Norge, og det støttes av Forskningsrådet, Grofondet og Sparebanken Nord Norge".

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119