Prosjektet arktisk lys

– Å bedre forstå samspillet mellom lyset og temperaturen ved dyrking nord for Polarsirkelen er svært viktig for en fortsatt økning i produksjonen av frukt & grønt i Nord-Norge.

Vi ser at midnattssol og høyere veksttemperatur ved bruk av fiberduk og plasttunneller gir nye utfordringer, både med tanke på næringstilgang og vekstskader. Dette fører til svinn i produksjonen og redusert konkurransekraft, sier prosjektleder Jørgen Mølmann fra NIBIO. I samarbeid med Tromspotet skal de gjennomføre feltforsøk over tre år, i tillegg til forsøk under kontrollerte betingelser i fytotron.

Utvikle nye modeller og systemer

Meteorologiske data kombinert med data for næringsstatus, planteutvikling og avling, vil danne basis for nye temperatur- og daglengdebaserte (‘Helioterme’) døgngradermodeller for kulturene. Dette skal brukes i rådgivning og være grunnlag for nye brukerstyrte systemer med ‘riktig agronomiske tiltak til riktig tid’ for dyrkere i Nord-Norge.

Agdir skal levere sensorer til måling av parametere i luft og jord til bruk i prosjektet, for å sikre oversikt, bidra til datainnsamling over tid, samt mulighet for å rask dele målinger gjennom fremvisning i app og på web.

Prosjektet er 3 årig og startet opp i 2020. Prosjektleder; Jørgen Mølmann, NIBIO.

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119