NIBIO teknologidag på Apelsvoll 21.sept

NIBIO sin flotte gård på Apelsvoll på Østre Toten er arena for teknologidagen

"Landbruket er en av de mest teknologi intensive næringene i Norge!"

Dette innledet Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag sitt innlegg med på den aller første teknologidagen arrangert av NIBIO på Apelsvoll, Østre Toten.

I vakkert landskap og med nydelig opplettsvær, samlet NIBIO et bredt miljø fra forskning og akademia, til matprodusenter, til landbruksrådgivere til landbruksleverandører. Arenaen var glimrende tilpasset demonstrasjoner, mingling og faglige foredrag fra blant andre Norges Bondelag, Yara, NIBIO og Egil Samnøy ved Jarlsberg hovedgård. Tematikken var digitalisering av landbruket og presisjonslandbruk.

Biodrone demonstrerer drone med lastekapasitet på 40 kg

"NIBIO teknologidag blir et årlig event!"

Divisjonsdirektør for NIBIO, Audun Korsæth presiserte at en vikig del av å bli kjent med landbruksteknologi, var nettopp å skape møteplasser for bransjen. Agdir hadde godt utbytte både faglig og nettverksmessig av å delta, og ser frem til fremtidige arrangement.

Fokus i forhold til Agdirs bidrag inn i forskning og akademia, blir å sikre datakvalitet gjennom robust, kvalitetsmessig sensorikk testet for norske forhold, mens for landbrukeren selv, vil det være å skape umiddelbar innsikt i vekstvilkår som bidrar til bedre kvalitet og oversikt over avlingen - noe som vil påvirke produksjonen. "Et mer bærekraftig jordbruk, er hele tiden målet vårt", uttaler selger Per Øyvind Pedersen i Agdir, og legger til at

"men for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag for alle som forvalter matjord og jord generelt, er det essensielt at dataen man baserer beslutninger på, er til å stole på."

Ta kontakt
Svein Arild Frøshaug
saf@agdir.no913 03 705