Nå kan Agdir bli litt ditt - åpen emisjon

Unn deg selv Agdir

Et mer bærekraftig jordbruk gjennom beslutningsstøtte levert direkte til din mobil basert på innsikt i hvordan din avling har det på ditt jorde.

Våre løsninger er utviklet og testet for det norske landbruket og egner seg for matproduksjon i dagens og fremtidens klimatiske utfordringer.

Siden 2017 har vi i Agdir har jobbet for å gjøre landbruket mer bærekraftig, både økonomisk og miljømessig.

Vi var først ute i Norge med sensorer som gir konkret innsikt i vekstforholdene både over og under bakken. Dette gir bonden unik støtte til beslutninger knyttet til sin avling. Vi har i dag mange fornøyde kunder spredt utover hele Norge, og har etablert god markedsaksept i primærmarkedet, samt at vi ser mulighetene i for teknologien i flere andre markeder.

Digitalisering av jordbruksnæringen bør være en felles satsing, og teknologien i seg selv er ikke et konkurransefortrinn - men er derimot en utløsende faktor for bedre prosesser, bedre arbeidsflyt, bruk av data og analyser, og god beslutningsstøtte - som i fellesskap er nøkkelen til å hente ut gevinster til alle aktørene i landbruket.

Agdir kan bli litt ditt!

Vi har nå en pågående emisjon på Folkeinvest som du kan lese mer om ved å følge linkene under her.

https://folkeinvest.no/kampanje/agdir-drift-as

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119