Fagseminar om bærekraftig landbruk og fremtidens matproduksjon

Nettarrangement av UN Global Compact Norge hvor Agdir deltar

Teknologiens rolle og potensiale i vårt fremtidige landbruk, et foredrag av Agdir

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.354 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst medlemsvekst.

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter.

Dette gjør de gjennom flere ulike arrangement og møteplasser, som til eksempel fagseminar og nettarrangement. Agdir har vært så heldige å bli invitert til å delta som foredragsholder på UN Global Compact Norges digitale, åpent og kostnadsfrie fagseminar støttet av Forskningsrådet 9. november 2021 klokken 09:00-11:00 på Zoom.

Seminaret har som formål å diskutere fremtidens landbruk og matproduksjon. Arrangementet kommer til å samle en rekke av landets ledende forskere og bedrifter innen landbruksteknologi, bærekraftige matsystemer og nye muligheter innen landbruket. Seminaret kommer til å være av en interaktiv natur og la deltagerne utveksle tanker, forslag og ideer med foredragsholderne og hverandre med et mål om å stimulere til innovasjon og samarbeid.

Platform Coordinator Mats Philippe Jensen i UN Global Compact Norge uttaler at "Vi mener at Agdir er en egnet kandidat til å holde et av foredragene på dette arrangementet da vi ser for oss at teknologiens rolle i fremtidig matproduksjon, er et spennende emne."

For Agdir er slike fagseminar en glimrende arena til både å lære av andre sentrale aktører, skape mer nettverk og ikke minst bidra inn i et fellesskap. CEO i Agdir, André Skoog Bondevik presiserer at

"det er akkurat slike arenaer vi må ha, for å kunne stimulere hverandre og skape samarbeid og innsikt på tvers av fagligheter og ekpertise".

For å bli med på møtet, vennligst benytt følgende lenke:
https://us06web.zoom.us/j/83718273552

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119