Agdir minner om frist for å søke om strømstøtte, første runde skal utbetales.

Alle som driver aktiv produksjon i jordbruks – og veksthusnæringen kan søke om strømstøtte

For å bli med på første utbetalingsrunde, må registrering og innmelding skje allerede innen 17.februar 2022.

Agdir minner våre kunder om at allesom driver aktiv produksjon i jordbruks – og veksthusnæringen, kan søke omstrømstøtte.  For å bli med på førsteutbetalingsrunde, må registrering og innmelding skje allerede innen 17.februar2022.

For å bli med på førsteutbetalingsrunde, må registrering og innmelding skje allerede innen 17.februar2022.

Følg følgende steg for registrering:

  1. Besøk Strømstøtte     for jordbruks- og veksthusnæringen - Landbruksdirektoratet
  2. Logg deg inn og registrér dine opplysninger
  3. Tast inn målepunkt-ID for strømmåler i foretaket knyttet til aktiv produksjon i jordbruk eller veksthus. Målepunkt-ID finnes på strømregningen og må legges inn helt riktig for å få utbetaling. Merk at målepunkt-ID ikke må forveksles med målernummer som er serienummeret på strømmåleren.

Vi håper at denne informasjonen når ut til så mange som mulig ❤

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119