Agdir deltar på AgriTech Nordic 8. - 9.sept

Konferansen holdes hos Mære landbruksskole i Steinkjær.

- Norge importerer i dag mye teknologi til bruk i primærnæringene, produkter og tjenester som like gjerne kunne vært utviklet og produsert i Norge.

I begynnelsen av 2018 tok Steinkjerfestivalen, Trønder-avisa og inkubatoren T:lab initiativet til å lage et økosystem for primærnæringene i Trøndelag. Sammen med gode støttespillere i kommunen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, EU og i næringslivet, fikk AgriTech Nordic samlet nye og etablerte organisasjoner i Steinkjer, Trøndelag.

AgriTech satsingen har til formål å skape en arena for å få fart i industriutvikling på toppen av landets primærnæringer.

Kunnskap, forskning og etablering av nye industrielle aktører kan gjøre Norge til en global drivkraft for å bringe teknologi inn i jord-, skog- og havbruket. Konferansen viser at det er interesse og engasjement for å ha en møteplass hvor man kan dele erfaringer, ideer og muligheter. Oppstartsbedrifter kan møte investorer, som blir viktige støttespillere fremover, og lokale og tilreisende bedrifter kan få en dialog med større aktører og innovative ideer ble presentert i et internasjonalt format.

Agdir deltar begge dagene, og ser frem til å treffe et aktivt miljø og nettverksaktører inne landbruksteknologi.

https://agritechnordic.no/

Ta kontakt
Per Øyvind Pedersen
Per Øyvind Pedersen
Selger
pop@agdir.no915 21 119